Poplatky za komunální odpad 2024 

Místní poplatky za komunální odpad bude kancelář obecního úřadu přijímat od 8. ledna 2024. Poplatek za komunální odpad pro rok 2024 činí 600,-Kč na 1 osobu a poplatek za 1 psa činí 200,-Kč. 

Stejný paušální poplatek platí i pro nemovitosti s číslem popisným bez osob s trvalým pobytem. Poplatek pak činí 600,- Kč za č.p. (VS).

Poplatky je možné hradit i bezhotovostně, a to na č. účtu:

1205428339/0800, jako variabilní symbol uveďte svoje číslo popisné a do poznámky jméno.

-          Poplatek za odpady je formou paušálu, proto je nutné si po zaplacení komunálního odpadu vyzvednout na Obecním úřadě nalepovací roční známku, kterou je třeba umístit na viditelné místo na vaši popelnici.

-          Systém zavěšování známek bude i nadále zachován z důvodu kontroly odvezeného odpadu. 

QR kód pro rychlejší platbu:

QR kód poplatky