Volný časHorní Ředice jsou pestrým místem pro sportovní aktivity. 

Již dlouhá léta zde fungují dva antukové tenisové kurty (jeden u Obecního úřadu a druhý za bývalou hasičskou zbrojnicí), kde se pravidelně konají tenisové turnaje a letní tenisová škola.

Dalším volnočasovým místem je minigolfové hřiště, které je po rekonstrukci a najít ho můžete kousek od Obecního domu. K dispozici je 13 drah umístěných v příjemném prostředí s posezením blízko potoka, kde je i dětské hřiště a cvičební stroje pro seniory. 

U základní školy je vybudované víceúčelové hřiště, kde je možnost si zahrát florbal, nohejbal, tenis, volejbal a mnoho dalších míčových sportů. Místo je vhodné i na sportovní akce. K dispozici je u hřiště malé zázemí s šatnou.

Další sportoviště jsou k dispozici u fotbalového hřiště u kulturně společenského centra Blanka. Jedná se o 3 víceúčelová hřiště vhodná k nejrůznějším sportům. Od tenisu, po vybíjenou. Jedno z hřišť je obehnáno mantinely, lze tak hrát i florbal nebo hokejbal. 


V blízkosti areálu Blanka je také možnost zahrát si ping pong. K němu jsou zde určeny dva pingpongové stoly. Hned vedle je nově vybudovaný běžecký okruh 180m dlouhý a 60 metrová rovinka se skokem dalekým. V areálu je také velmi populární workoutové hřiště pro všechny, kteří rádi cvičí a posilují venku. Nově je k dispozici dokonce i možnost zahrát si beach volejbal.

Kulturně společenské centrum Blanka, které je situováno u Ředického rybníka je určeno pro pořádání akcí jak obecních, tak soukromých. Kapacita vnitřních prostor je pro cca 40 - 50 osob. Venkovní posezení skýtá a ž 70 míst. K dispozici jsou zde 7 toalety, kuchyňka, technická místnost a uvnitř je k dispozici základní vybavení. Prostor je vhodný i na svatby a různé firemní akce.

Na hrázi Ředického rybníka jsou dva cvičební stroje vhodné nejen pro seniory, ale pro všechny, kteří si chtějí protáhnout tělo třeba když jdou kolem na procházku. Pro odpočinek je zde i malé posezení s krásným výhledem na krásy rybníka.

Fotbalové hřiště lemuje „opičí dráha“ a dětské hřiště „Pastelka“, kde najde zábavu snad každé dítě.

Naše obec je skutečně bohatě vybavena pro podporu sportu a kultury. Každý rok se snažíme vymyslet a zrealizovat další a další prvky.


V případě zájmu o informace

nás kontaktujte
Spolky a sdružení

Vybavenost

  • obecní dům
  • 2 hospody
  • sportovní komplex u rybníka
  • víceúčelové hřiště s umělým trávníkem
  • 2 antukové tenisové kurty
  • dětská hřiště
  • hřbitov

Přírodní rezervace Žernov

Přírodní rezervace žernov se nalézá jižně od obce Chvojenec a severně od obcí Dolní a Horní Ředice. Lesní porosty se svažují na jihu k rybníku Mordýř a na severu k  rybníku šmatlán. Oba rybníky s přilehlými rákosinami a vlhkými loukami jsou součástí přírodní rezervace.

Na územíse vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin a  živočichů. Přírodní rezervace žernov byla vyhlášena 26. května 1995.