Usnesení rady

Rada obce Horní Ředice nařizuje zákaz shromažďování v autobusových čekárnách na celém území obce, kromě osob právě čekajících na autobusový spoj. Důvodem tohoto nařízení je dlouhodobé poškozování obecního majetku některými mladými jedinci z naší obce, Holic i Dolních Ředic.

V případě neuposlechnutí rada přistoupí k odpovídajícímu opatření.


Správce hřbitova, obec Horní Ředice oznamuje, že usnesením rady obce se zavádí povinnost oznamovat úpravy hrobů.

Každé přemisťování pomníků, ohrobců a hlíny je plátce hrobového místa povinen hlásit na Obecním úřadě Horní Ředice. Majitelé hrobů jsou povinni dodržovat ustanovení provozního řádu, který je vyvěšen na zvonici.

Neuposlechnutí je postihováno pokutou až do výše 5 000,- Kč.

Tato opatření jsou zavedena kvůli udržení pořádku na místě posledního odpočinku.