Základní škola

Základní škola Horní Ředice, okres Pardubice, je malotřídní škola se všemi ročníky I.stupně. Jedna ze tříd je tvořena spojením různých ročníků, a to vzhledem k aktuálnímu počtu žáků a jejich vzdělávacím potřebám, ostatní jsou samostatné. Naše škola umožňuje vzdělání žákům s individuálními a specifickými vzdělávacími potřebami i žákům nadaným. 


Naše škola se  přihlásila do sítě tvořivých škol a může tak používat motivační název „Tvořivá škola“.


Škola se zapojila do projektu "EU peníze školám". Zapojením do projektu dosáhla zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků. Projekt probíhal v odbobí od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2013. V rámci projektu všichni pedagogové školy vytvořili výukové materiály ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazykové komunikace, Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět. Materiály jsou k dispozici u ředitelky školy.

Dalším projektem, do kterého jsme se zapojili, byl projekt Didaktika pro kyberprostor reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti 1.3 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Projekt probíhal v období říjen 2014 - červenec 2015. Byl určen pro pedagogy škol a podpořil zavádění nových moderních dotykových zařízení do vzdělávacího procesu školy.   

V roce 2016 byla rozšířena kapacita školy vybudováním půdní vestavby, kde vznikly dvě nové třídy. V průběhu školního roku 2016/2017 byla dokončena venkovní účebna a školní zahrada.

přejít na web školy