Kontejnery na kovový odpad

Kontejnery na kovový odpad. Vkládat do nich můžete plechovky od jídla či nápojů a také drobný kovový odpad z domácností. Nevhazujte však obaly znečištěné od potravin nebo nebezpečnými látkami. K dispozici jsou na obvyklých odběrných místech.

Děkujeme, že třídíte !!!


zpět na úvod