Pracovní skupina pro mimořádné události:

Předseda:  starosta obce Ing. Jiří Kosel tel:  606 660 205

Místopředsedové:  místostarostka obce paní Petra Skácelová, tel: 777 790 232

                                radní obce pan Josef Hrdý, tel: 776 326 982

Členové:  zastupitelé obce

Druhy rizika:

  • Přívalová povodeň
  • Vydatné srážky
  • Extrémní vítr
  • Epizootie - nákazy chovů hospodářských zvířat
  • Epidemie
  • Požár

Místa evakuace:

  • Obecní úřad Horní Ředice, Horní Ředice 101, 533 75
  • ZŠ Horní Ředice, Horní Ředice 45, 533 75

Prostředky:

  • Členové SDH Horní Ředice
  • Ford Tranzit