Oznámení o vyhlášení veřejné sbírky: Záchrana a přemístění kapličky u silnice I/36 

Obec Horní Ředice vyhlásila veřejnou sbírku: Záchrana a přemístění kapličky u silnice I/36, která má tento účel:

V souvislosti s výstavbou nového silničního přivaděče Časy – Holice opomnělo Ředitelství silnic a dálnic ČR - správa Pardubice, že v jeho trase stojí zděná kaple z roku 1836 vykazující kulturně-historické hodnoty.

Kaple se po dokončení stavby nachází v těsné blízkosti frekventované komunikace neumožňující nejen bezproblémový přístup k ní a její údržbu, ale současně v případě nehody hrozí její celková likvidace.  Vzhledem ke skutečnosti, že ŘSD ČR – správa Pardubice odmítlo převzít odpovědnost za své pochybení, rozhodla se obec Horní Ředice prostřednictvím specializované firmy a za významné podpory Pardubického kraje kapli přemístit do konce měsíce května letošního roku na bezpečné a důstojné místo v obci a zároveň požádat o finanční pomoc při zajištění realizace akce vyhlášením veřejné sbírky.

Sbírku je možné podpořit příspěvkem na sbírkový transparentní účet u České spořitelny a.s. č. 6609275319/0800.


Sbírka bude probíhat do 31. 10. 2024
přispět můžete i pomocí QR kódu:

účet sbírka