Vyhodnocení dotazníkového šetření obce Horní Ředice 

Milí spoluobčané, 

chtěli bychom vám poděkovat za účast v dotazníkovém šetření, které se konalo na konci roku 2022. Celkem bylo odevzdáno 138 vyplněných dotazníků. Rádi bychom se s vámi v tomto příspěvku podělili o výsledky šetření. S vašimi podněty a připomínkami budeme pracovat nejenom při tvorbě aktualizace Programu rozvoje obce na období 2019 – 2023, ale témata, která vás tíží, chceme pravidelně probírat, hledat řešení či přinášet osvětu prostřednictvím všech našich komunikačních kanálů jako jsou webové stránky obce, facebookové stránky obce, tištěný Hornoředický občasník či jednání Zastupitelstva obce, která jsou vždy veřejná a přístupná komukoliv. 

Děkujeme za zájem o dění v naší obci a poskytnutou zpětnou vazbu. 

Petra Skácelová, za obec Horní Ředice

 

Vyhodnocení dotazníkového šetření obce Horní Ředice