Poplatky za komunální odpad a hrobová místa 

Místní poplatky za komunální odpad bude kancelář obecního úřadu přijímat od pondělí 18. ledna 2021.

Poplatek za komunální odpad pro rok 2021 činí 300,-Kč na osobu a poplatek za psa 100,-Kč.
Poplatek se týká i č.p. bez přihlášeného trvalého pobytu.


Poplatky je možné hradit bezhotovostně a to na č. účtu:
1205428339/0800 jako VS uveďte svoje číslo popisné a do poznámky jméno.


Od 18. ledna budou také vybírány poplatky za pronájem hrobového místa na dobu 5 let (2021-2025).

V případě bezhotovostní platby na č.účtu 1205428339/0800 uveďte jako VS číslo hrobu, které je uvedeno ve smlouvě a do poznámky jméno.
Nové smlouvy budou k vyzvednutí na Obecním úřadě v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 nebo dle telefonické domluvy na tel.č. 466 681 966.

  • Jednohrob…… 470,- Kč
  • Dvouhrob……. 940,- Kč
  • Urnový hrob….235,- Kč