Z důvodu překopnutí vodovodu u MŠ je přerušená dodávka pitné vody !!! Podrobnější informace zatím nejsou známy.