Svoz bioodpadu - informace 

Poplatky za svoz biodpadu se budou vybírat v průběhu měsíce březen hotově na Obecním úřadě v úředních hodinách nebo je možné platbu uhradit převodem na účet obce č. 1205428339/0800 ( do poznákmy uveďte BIO a jako VS vaše číslo popisné ).

Částka na rok 2023 činí 640,- Kč

Pokud máte biopopelnici v ročních splátkách (pronájem) je třeba také spolu s poplatkem uhradit i tuto částku. Ta činí 182,- Kč.

První svoz bioodpadu je naplánovaná na středu 12. 4. 2023. Je nutné vyndat popelnici velmi brzy ráno nebo ještě večer den předchozí. Svoz probíhá v brzkých ranních hodinách.