Poplatky za komunální odpad 2022 

Místní poplatky za komunální odpad bude kancelář obecního úřadu přijímat od 17. ledna 2022. Poplatek za komunální odpad pro rok 2022 činí 600,-Kč na 1 osobu a poplatek za 1 psa činí 100,-Kč

Stejný paušální poplatek platí i pro nemovitosti s číslem popisným bez osob s trvalým pobytem. Poplatek pak činí 600,- Kč za č.p.(VS).

Poplatky je možné hradit i bezhotovostně a to na č. účtu: 1205428339/0800, jako variabilní symbol uveďte svoje číslo popisné a do poznámky jméno.

 

-          Poplatek za odpady je formou paušálu, proto je nutné si po zaplacení komunálního odpadu vyzvednout na Obecním úřadě nalepovací roční známku, kterou je třeba umístit na viditelné místo na vaši popelnici.

-          Systém zavěšování známek (modrých, černých, červených) bude i nadále zachován z důvodu kontroly odvezeného odpadu, známky vám budou dodány do schránek do 13.1.2022 bezplatně v obálkách (první svoz TDO). Žádáme vás tímto o jejich zavěšování na obvyklé místo tak, jak jste byli celé roky zvyklí.

-          Známky, které máte zakoupené na rok 2021 bude možné vrátit pouze do 7.1.2022 v kanceláří Obecního úřadu.