Paliativní ambulance Holice 

Charita nově otevřela paliativní ambulanci v Holicích

 

(Holice) Oblastní charita Pardubice nově otevřela Ambulanci paliativní medicíny v Holicích. Úlevu pacientům trpícím závažnými chorobami nabídne v ordinaci i domácím prostředí.

V ambulanci působí lékař se specializací v oboru paliativní medicíny a nová holická ordinace je dalším místem, kam se v Pardubickém kraji mohou nemocní se svými obtížemi obrátit. Služba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Jak uvádí doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D., vedoucí lékař nově zřízené ambulance: „Služba je určena  především pacientům s nevyléčitelným nádorovým nebo nenádorovým onemocněním, kteří se ocitli v závěrečné fázi života, a jejich rodinám. Společně hledáme cesty, jak mírnit tělesné a psychické příznaky nevyléčitelného onemocnění s respektem k potřebám a přáním nemocného tak, aby mohl zůstat doma ve svém přirozeném prostředí. Paliativní péče je tedy mnohem více o životě a jeho kvalitě než o smrti, nemá nic společného s eutanázií,  je o naději na co nejdůstojnější odcházení.  Pokud tedy jsou vyčerpány možnosti vyléčení nemoci, neznamená to, že ‘již není co nabídnout‘.“ 

Ambulance paliativní medicíny v areálu holické Polikliniky je otevřena vždy ve středu od 10 do 16 hodin. Pokud je zdravotní stav pacienta natolik vážný a nedovoluje návštěvu přímo ve středisku, lékař a zdravotní sestra jsou schopni potřebné vyšetření uskutečnit i v domácím prostředí nemocného.

„K našim pacientům přistupujeme vždy individuálně, pokud je to v našich časových a logistických možnostech a pro imobilního pacienta je naše návštěva jedinou alternativou, probíhá vyšetření v domácím prostředí“, uvádí zdravotní sestra Markéta Vašková.

 

Ambulance paliativní medicíny

areál Polikliniky, nám. T. G. Masaryka 29, 534 01 Holice

ordinace – středa, 10 – 16 hodin, terénní služba – po dohodě

objednání: Markéta Vašková, 775 296 830, vaskova@charitapardubice.cz